Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

Szkołę Pływania „OŚMIORNICZKA” na basenie Akademii Morskiej

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

  • wpłata bezzwrotnej zaliczki w kwocie 100 zł,

  • terminowa wpłata należności za semestr zajęć,

  • brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (podpisanie oświadczenia),

  • podpisana umowa ze Szkołą.

 2. Zajęcia odbywają się na pływalni Akademii Morskiej (ul. Starzyńskiego 9A).

 3. Na zajęcia należy przybyć około 10 min. przed ich rozpoczęciem, z wyjątkiem pierwszych zajęć, na które należy przyjść 30 minut wcześniej.

 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dopilnować aby dzieci nie spożywały obfitych posiłków na  dwie godziny przed zajęciami.

 5. Każdy uczestnik zajęć musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki oraz ręcznik kąpielowy (dla  dziewczynek preferowany stój jednoczęściowy).

 6. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego (np. klapek) podczas  pobytu w szatni.

 8. Szkoła Pływania „OŚMIORNICZKA” nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na  basenie.

 9. Spóźnienie się dziecka powyżej 15 min na zajęcia, bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego wiąże  się z niedopuszczeniem do zajęć, z możliwością odrobienia w terminie późniejszym.

 10. Warunki odrabiania zajęć:

  • istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w ciągu semestru (dwie nieobecności usprawiedliwione i jedna nieusprawiedliwiona);

  • zajęcia uznaje się za usprawiedliwione, gdy rodzic/opiekun zgłosi nieobecność co najmniej 24h przed rozpoczęciem lekcji basenowej;

  • nieobecności jak i termin odrobienia zajęć zgłaszamy poprzez wiadomość SMS na numer

  • p. Adama tel. 883 922 372;

  • gdy uczestnik nie zgłosi się na zaplanowane odrabianie zajęć, przepada ich dalsza możliwość odrabiania;

  • chęć odrobienia lekcji należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie po ostatniej nieobecności;

  • organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości odrabianych zajęć w szczególnych wypadkach.

 11. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 30 dni powoduje skreślenie z listy uczestników.  
  Kwota niewykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.

 12. W czasie trwania zajęć uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu basenu i  wykonywania  poleceń instruktora.

 13. Nie stosowanie się do poleceń instruktora jest jednoznaczne z opuszczeniem zajęć przez uczestnika

 14. Uczestnikom zajęć zabrania się:

  • biegania na niecce pływalni oraz w szatni,

  • wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora,

  • popychania i podtapiania innych uczestników,

  • skoków do wody, bez pozwolenia instruktora,

  • opuszczania niecki basenu podczas trwania zajęć bez informowania instruktora,

  • stwarzania sytuacji niebezpiecznych.

 15. Rodzic/opiekun nie może przebywać podczas zajęć na niecce pływalni poza zajęciami wyznaczonymi przez organizatora.

 16. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca: zajęcia nauki i doskonalenia  pływania dla dzieci i młodzieży dzielą się na dwa semestry - jesienny i wiosenny.  Każdy semestr to 15 jednostek treningowych.  Jednostka treningowa trwa 45 min.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.

 18. Na zakończenie roku każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu nauki pływania.

 19. Podpisanie umowy i dokonanie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

Szkołę Pływania „OŚMIORNICZKA”  na basenie przy szkole "Błękitna"

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

 2. Wpłata bezzwrotnej zaliczki w kwocie 100 zł,

 3. terminowa wpłata należności za semestr zajęć,

 4. brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (podpisanie oświadczenia),

 5. podpisana umowa ze Szkołą.

 6. Zajęcia odbywają się na basenie Szkoły „Błękitna” (ul. Orawska 1).

 7. Na zajęcia należy przybyć około 10 min. przed ich rozpoczęciem, z wyjątkiem pierwszych zajęć, na które należy przyjść 30 minut wcześniej.

 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dopilnować, aby dzieci nie spożywały obfitych posiłków na dwie godziny przed zajęciami.

 9. Każdy uczestnik zajęć musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki oraz ręcznik kąpielowy (dla dziewczynek preferowany strój jednoczęściowy).

 10. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

 11. Szkoła Pływania „OŚMIORNICZKA” nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na basenie.

 12. Spóźnienie się dziecka powyżej 15 min na zajęcia, bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego wiąże się z niedopuszczeniem do zajęć, z możliwością odrobienia w terminie późniejszym.

 13. Warunki odrabiania zajęć:

 14. istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w ciągu semestru (dwie nieobecności usprawiedliwione i jedna nieusprawiedliwiona);

 15. zajęcia uznaje się za usprawiedliwione, gdy rodzic/opiekun zgłosi nieobecność co najmniej 24h przed rozpoczęciem lekcji basenowej;

 16. nieobecności jak i termin odrobienia zajęć zgłaszamy poprzez wiadomość SMS na numer

 17. p. Adama tel. 883 922 372;

 18. gdy uczestnik nie zgłosi się na zaplanowane odrabianie zajęć, przepada ich dalsza możliwość odrabiania;

 19. chęć odrobienia lekcji należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie po ostatniej nieobecności;

 20. organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości odrabianych zajęć w szczególnych wypadkach.

 21. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 30 dni powoduje skreślenie z listy uczestników. Kwota niewykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.

 22. W czasie trwania zajęć uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu basenu i wykonywania poleceń instruktora.

 23.  Nie stosowanie się do poleceń instruktora jest jednoznaczne z opuszczeniem zajęć przez uczestnika.

 24. Uczestnikom zajęć zabrania się:

 25. biegania na niecce pływalni oraz w szatni,

 26. wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora,

 27. popychania i podtapiania innych uczestników,

 28. skoków do wody, bez pozwolenia instruktora,

 29. opuszczania niecki basenu podczas trwania zajęć bez informowania instruktora,

 30. stwarzania sytuacji niebezpiecznych.

 31. Rodzic/opiekun nie może przebywać podczas zajęć na niecce oraz w szatni pływalni.

 32. Rodzic/opiekun może przebywać na trybunach pływalni tylko w dniach wyznaczonych przez organizatora.

 33. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca: zajęcia nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży dzielą się na dwa semestry - jesienny i wiosenny. Każdy semestr to 15 jednostek treningowych. Jednostka treningowa trwa 45 min.

 34. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.

 35. Na zakończenie roku każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu nauki pływania.

 36. Podpisanie umowy i dokonanie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez

Szkołę Pływania „OŚMIORNICZKA” na basenie SDS

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

 2. wpłata bezzwrotnej zaliczki w kwocie 100 zł,

 3. terminowa wpłata należności za semestr zajęć,

 4. brak przeciwwskazań zdrowotnych uczestnika (podpisanie oświadczenia),

 5. podpisana umowa ze Szkołą.

 6. Zajęcia odbywają się na basenie SDS ul. Wąska 16.

 7. Na zajęcia należy przybyć około 10 min. przed ich rozpoczęciem, z wyjątkiem pierwszych zajęć, na które należy przyjść 30 minut wcześniej.

 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są dopilnować aby dzieci nie spożywały obfitych posiłków na  dwie godziny przed zajęciami.

 9. Każdy uczestnik zajęć musi posiadać strój kąpielowy, czepek, klapki oraz ręcznik kąpielowy (dla  dziewczynek preferowany stój jednoczęściowy).

 10. Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do posiadania obuwia zmiennego (np. klapek) podczas  pobytu w szatni.

 12. Szkoła Pływania „OŚMIORNICZKA” nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na  basenie.

 13. Spóźnienie się dziecka powyżej 15 min na zajęcia, bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego wiąże  się z niedopuszczeniem do zajęć, z możliwością odrobienia w terminie późniejszym.

 14. Warunki odrabiania zajęć:

 15. istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w ciągu semestru (dwie nieobecności usprawiedliwione i jedna nieusprawiedliwiona);

 16. zajęcia uznaje się za usprawiedliwione, gdy rodzic/opiekun zgłosi nieobecność co najmniej 24h przed rozpoczęciem lekcji basenowej;

 17. nieobecności jak i termin odrobienia zajęć zgłaszamy poprzez wiadomość SMS na numer

 18. p. Adama tel. 883 922 372;

 19. gdy uczestnik nie zgłosi się na zaplanowane odrabianie zajęć, przepada ich dalsza możliwość odrabiania;

 20. chęć odrobienia lekcji należy zgłosić najpóźniej 2 tygodnie po ostatniej nieobecności;

 21. organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości odrabianych zajęć w szczególnych wypadkach.

 22. Nieobecność nieusprawiedliwiona dłuższa niż 30 dni powoduje skreślenie z listy uczestników. 
  Kwota niewykorzystana za zajęcia nie będzie zwracana.

 23. W czasie trwania zajęć uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu basenu i  wykonywania  poleceń instruktora.

 24. Nie stosowanie się do poleceń instruktora jest jednoznaczne z opuszczeniem zajęć przez uczestnika

 25. Uczestnikom zajęć zabrania się:

 26. biegania na niecce pływalni oraz w szatni,

 27. wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora,

 28. popychania i podtapiania innych uczestników,

 29. skoków do wody, bez pozwolenia instruktora,

 30. opuszczania niecki basenu podczas trwania zajęć bez informowania instruktora,

 31. stwarzania sytuacji niebezpiecznych.

 32. Rodzic/opiekun nie może przebywać podczas zajęć na niecce pływalni poza zajęciami wyznaczonymi przez organizatora.

 33. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca: zajęcia nauki i doskonalenia  pływania dla  dzieci i młodzieży dzielą się na dwa semestry - jesienny i wiosenny.  Każdy semestr to 15 jednostek treningowych.  Jednostka treningowa trwa 45 min.

 34. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych.

 35. Na zakończenie roku każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu nauki pływania.

 36. Podpisanie umowy i dokonanie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

Szczecin ul. Starzyńskiego 9a

Tel: 500-053-303

© 2018 by SWIM STARS. Proudly created with Wix.com